Xanax (alprazolam) – dawkowanie, zamiennik, cena

Podstawowe informacje na temat leku Xanax
Skład alprazolam
Zawartość (Postać, dawka, opakowanie) Xanax, 0,25 mg, tabletki, 30 szt.
Xanax, 0,5 mg, tabletki, 30 szt.
Xanax, 1 mg, tabletki, 30 szt.
Xanax, 2 mg, tabletki, 30 szt.
Kategoria na receptę
Działanie przeciwlękowe, nasenne, przeciwdrgawkowe, uspokajające i zmniejsza napięcie mięśni
Sposób przechowywania Zaleca się przechowywać w temp 15°C – 25°C
Producent Pfizer Europe
Pozwolenie MZIOS 0365
Spis treści artykułu o leku Xanax
Co to jest Xanax?
Co zawiera Xanax?
Działanie leku Xanax?
Wskazania do stosowania leku Xanax
Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Xanax
Kiedy zachować szczególną ostrożność?
Ciąża i karmienie, a stosowanie leku Xanax
Xanax – dawkowanie
Stosowanie z innymi lekami
Jakie są możliwe działania niepożądane leku Xanax?
Inne preparaty zawierające główna substancję czynną (zamienniki)
Xanax – cena leku

Co to jest Xanax?

Xanax jest produkowany przez Pfizer Europe jest wydawanym na receptę lekiem o działaniu przeciwlękowym, nasennym, przeciwdrgawkowym, uspokajającym i zmniejszącym napięcie mięśni.

Xanax – co zawiera?

Preparat Xanax zawiera substancję czynną: alprazolam.

Działanie leku Xanax?

Preparat Xanax wykazuje działanie przeciwlękowe, nasenne, przeciwdrgawkowe, uspokajające i zmniejsza napięcie mięśni.

Jakie są wskazania do stosowania leku Xanax

Preparat stosuję się w krótkoterminowym leczeniu w następujących przypadkach:

 • zaburzenia lękowego w postaci fobii,
 • zaburzenia lękowego uogólnionego,
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego,
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku.

Xanax – przeciwwskazania

Nadwrażliwość (uczulenie) na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w tym produkcie.

Nie należy stosować Xanaxu:

 • jeżeli u pacjenta występuje nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba charakteryzująca się nadmiernym zmęczeniem i osłabieniem mięśni);
 • jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby;
 • jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;
 • jeżeli u pacjenta występuje zespół bezdechu śródsennego;
 • u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Xanax

Niektóre choroby i szczególne okoliczności mogą być przyczyną do przeciwwskazania lub powodować wskazanie do zmiany dawkowania leku.

W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Jeżeli wystąpi uczulenie należy skonsultować się z lekarzem, który może zarekomendować stosowanie innych leków.

Xanax, a ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ewentualną wątpliwość, potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli planujesz ciąże lub jesteś w ciąży, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Xanax – dawkowanie

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu Xanax ustala lekarz. Przestrzegaj zaleceń lekarza prowadzącego, aby leczenie przebiegało skutecznie i bezpiecznie. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać bez konsultacji z lekarzem.

Jeżeli nie zauważyłeś/aś poprawy po okresie stosowania preparatu wskazanym na ulotce załączonej do opakowania, zalecane jest skonsultowanie z lekarzem.

Pamiętaj o zapoznaniu się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed rozpoczęciem stosowania. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosuj leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, uniemożliwając dostęp dzieciom, oraz innymi wymogami producenta.

Całkowity czas leczenia Xanaxem nie powinien przekraczać 8–12 tygodni, włączając w to okres zmniejszania dawki. Rozpoczynając leczenie, lekarz poinformuje o ograniczonym czasie trwania terapii, o stopniowym zmniejszaniu dawki podczas odstawiania leku oraz o możliwości wystąpienia reakcji z odstawienia.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg lub 0,5 mg trzy razy na dobę. Lekarz może zdecydować o jej zwiększeniu, zależnie od potrzeb pacjenta, do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 mg podzielonej na dawki mniejsze, przyjmowane w ciągu całego dnia.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg lub 1 mg przed snem. Lekarz może zdecydować o zwiększaniu dawki zależnie od potrzeb pacjenta. Zwiększanie dawki o 1 mg nie powinno odbywać się w odstępach krótszych niż co trzy do czterech dni. Lekarz może zadecydować o przyjmowaniu dawki dodatkowej, tak aby łączna liczba dawek podzielonych nie przekraczała 3 lub 4 dawek na dobę.

Xanax – jak stosować z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o stosowaniu innych leków równocześnie z Xanax, nawet tych wydawanych w aptece bez recepty. Możesz dzięki temu uniknąć niekorzystnych interakcji między preparatami, które mogą przynieść negatywne skutki.

Xanax nie należy stosować z innymi preparatami psychotropowymi, przeciwhistaminowymi, przeciwdrgawkowymi. Preparat Xanax upośledza sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Jakie są możliwe działania niepożądane leku Xanax?

Lek Xanax ma następujące działania niepożądane:

 • zaburzenia pamięci,
 • stany paradoksalne: nerwowość, wzmożona pobudliwość, zachowania agresywne, drażliwość,
 • stany psychiczne takie jak: splątanie, dezorientacja, odrealnienie, halucynacje,
 • ospałość,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia libido,
 • mania objawiająca się przymusem mówienia, pobudzeniem psychoruchowym, gonitwą myśli,
 • obniżenie koncentracji,
 • zaburzenia widzenia (widzenie przez mgłę),
 • zmniejszenie apetytu i niestrawność,
 • suchość błon śluzowych.

Preparaty zawierające główną substancje czynną (zamienniki)?

Do preparatów, które zawierają taką samą substancję czynną, które mogą być stosowane jako zamienniki Xanax, a należą m.in.:

 • Alpragen (tabletki)
 • Neurol 1,0 (tabletki)
 • Alprox (tabletki)
 • Neurol 0,25 (tabletki)
 • Afobam (tabletki)
 • Zomiren SR (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)
 • Neurol SR 0,5 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
 • Zomiren (tabletki)
 • Xanax SR

Oczywiście bezwzględnie należy sprawdzić dawkowanie, które może różnić się od tego stosowanego w przypadku leku Xanax, a w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

Xanax – cena

Cena preparatu na dzień dodania artykułu waha się pomiędzy 21 a 74 zł.

Related Posts