Sklep internetowy – co z kasą fiskalną?

Ogólne zasady ewidencji sprzedaży mówią, że posiadanie kasy fiskalnej jest wymagane od każdej osoby, która prowadzi sprzedaż na rzecz osób bez działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników rozliczających się według ryczałtu. Istnieją jednak pewne zapisy prawne, które zwalniają przedsiębiorcę z obowiązku posiadania kasy. Czy prowadzenie sklepu internetowego wymaga ewidencji na kasie?

Limit obrotów a kasa fiskalna

Pierwszą grupą przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są ci, którzy osiągają zarobki mniejsze niż 20.000 złotych netto w jednym roku działalności. Jeśli rozpoczęli oni działalność w trakcie roku podatkowego, wówczas kwota ta jest ustalana proporcjonalnie do czasu, przez jaki prowadzą sprzedaż poprzez wzór 20.000 / 365 x liczba dni od daty przeprowadzenia pierwszej transakcji do końca roku.

Kasa fiskalna a sprzedaż przez Internet

Sprzedaż przez Internet, która jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, to rodzaj działalności gospodarczej – tak wynika z ustawy o VAT. Jednak prawnie posiadanie kasy fiskalnej nie jest obowiązkowe przy prowadzeniu działalności wysyłkowej, która ma miejsce za pośrednictwem poczty, kuriera lub innych usług. Warunkiem jest, aby sprzedawca otrzymał na swoje konto całą zapłatę za usługę poprzez pocztę, bank lub SKOK oraz aby zapłata została zarejestrowana poprzez zapis zawierający dane nabywcy, w tym również jego adres. Ewidencję w sklepach internetowych przeprowadza się za pomocą programów komputerowych. Przedsiębiorca musi co miesiąc kierować do Ministerstwa Finansów uzupełniony plik JPK_VAT.

Kiedy kasa fiskalna jest konieczna?

Dostawa niektórych towarów nie podlega jednak zwolnieniu z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. W katalogu tych towarów znajdują się m.in.: gaz płynny, części do silników, przyczepy, kontenery, sprzęt RTV, fotograficzny, wyroby z metali szlachetnych oraz perfumy i wody toaletowe. To samo dotyczy usług przewozowych, naprawy pojazdów, usług medycznych i doradztwa podatkowego. Pełne informacje znajdują się w § 4 ust. 1 rozporządzenia o Zwolnieniu z kas fiskalnych.

Zmiany w 2018 roku

W bieżącym roku weszły w życie dość istotne zmiany, które pozbawiły niektórych podatników prawa do korzystania z podmiotowego zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Urządzenie o ewidencji muszą teraz posiadać, i to bez względu na wysokość obrotu, m.in. wszystkie osoby prowadzące działalność w zakresie kultury, rozrywki, rekreacji czy wymiany walut (oprócz banków i SKOK-ów).

Related Posts