Na czym polega windykacja terenowa?

Niemal każdy przedsiębiorca spotkał się problemem, jakim jest dochodzenie swoich roszczeń od nierzetelnych kontrahentów. Na szczęście istnieją skuteczne metody ułatwiające mobilizowanie osób zalegających z płaceniem swoich zobowiązań. Jednym z nich jest windykacja terenowa. Co do zasady stanowi ona jeden z rodzajów windykacji bezpośredniej i jest ostatnią formą próby polubownego rozstrzygnięcia problemu z dłużnikiem, gdy kontakt z nim jest utrudniony.

Co to jest windykacja terenowa?

Działania z zakresu windykacji terenowej polegają przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie windykatora z dłużnikiem w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub też w jego domu. Należy przy tym pamiętać, że w dzisiejszych czasach windykacje terenowe są prowadzone jedynie przez profesjonalnie wyszkolonych negocjatorów, którzy posiadają szeroką wiedzę w obrębie prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego. Nierzadko posiadają oni również wieloletnie doświadczenie detektywistyczne, które pozwala na szybsze zlokalizowanie nieuczciwego kontrahenta. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pierwsze czynności z zakresu windykacji terenowej są podejmowane w ciągu kilkunastu dni od przyjęcia przez firmę windykacyjną zlecenia windykacji. Jednym z najważniejszych elementów, mających wpływ na powodzenie całego procesu windykacji, jest odpowiednie przygotowanie się windykatora do pierwszego spotkania z dłużnikiem. W tym czasie zapoznaje się on z kluczowymi danymi i informacjami na temat profilu działalności firmy dłużnika oraz posiadanego przez niego majątku. Dopiero tak przygotowany przedstawiciel firmy windykacyjnej jest gotowy, aby wyruszyć w teren. Windykator przeprowadzający windykację terenową ma na celu nie tylko dotarcie do dłużnika i ocenienie faktycznego stanu jego firmy, ale również ustalenie przyczyn utraty jego płynności finansowej. W takiej sytuacji osoba, która zalega ze spłatą należności, częściej decyduje się na uregulowanie długu. Wynika to przede wszystkim z obawy przed utratą dobrego wizerunku. Windykator w trakcie działań w terenie dąży również do uzyskania uznania długu oraz ustalenia z dłużnikiem odpowiedniego planu spłaty.

Zalety windykacji terenowej

Stosowanie windykacji terenowej niesie ze sobą wiele korzyści. Bezpośrednie spotkanie z dłużnikiem jest bowiem dużo bardziej efektywne niż ponowne próby nawiązania kontaktu telefonicznego lub listownego. Dodatkowo, jeśli doszłoby do egzekucji komorniczej, windykator realizujący wcześniej usługę z zakresu windykacji terenowej może na bieżąco informować komornika o stanowisku wierzyciela oraz wskazać, jakie mienie powinno zostać zajęte przez komornika.

Related Posts