Kasa fiskalna w małej firmie

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w ostatnich latach został znacznie rozszerzony. Coraz mniejsza liczba przedsiębiorstw jest z niego zwolniona. W rozporządzeniu Ministra Finansów z listopada 2014 roku zwolnienie nie objęło także między innymi kancelarii prawnych, warsztatów samochodowych, biur doradztwa podatkowego oraz salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Nie zmieniło się prawo, że kasę fiskalną muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku kalendarzowego przekroczyli kwotę sprzedaży w wysokości 20 tysięcy złotych. Rozporządzenie to obowiązywało przez dwa lata. W tym roku w życie weszło nowe rozporządzenie (z grudnia 2016 roku). W dużej mierze zachowane zostały zapisy sprzed dwóch, jednak pojawiły się także pewne modyfikacje, na które warto zwrócić uwagę.

Kasa fiskalna w firmie w 2017 roku

Do rozporządzenia dołączony został załącznik, w którym została zawarta lista czynności, które zostały zwolnione z obowiązku posiadania kas. Podtrzymana została także zasada dotycząca firm, które w ciągu roku nie przekroczyły progu sprzedaży 20 tysięcy złotych. Zwolnienie dotyczy także podatników wykonujących czynności określone w załączniku, których wartość sprzedaży w kontaktach z osobami fizycznymi (które nie prowadzą działalności) oraz rolnikami ryczałtowymi przekroczyła 80%.

W grupie zwolnionych z obowiązku posiadania kasy zostały zwolnione także jednostki samorządowe oraz instytucje budżetowe. W dalszym ciągu obowiązuje reguła, że do wysokości kwoty uzyskanej nie dodaje się przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz środków i wartości, które podlegają amortyzacji (w tym przypadku potrzebna jest faktura).

Related Posts