Jakie są różnice między urlopem tacierzyńskim a ojcowskim?

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski z pozoru wydają się tym samym. Jednak w świetle prawa to dwa zupełnie różne przywileje.

Urlop tacierzyński – czym jest?

Mianem urlopu tacierzyńskiego określa się tę część urlopu macierzyńskiego, którą matka zdecydowała się oddać ojcu. Jeżeli matka zdecyduje się skorzystać z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego w pełni, wówczas ojciec dziecka nie może skorzystać z tacierzyńskiego. Kodeks pracy nie posiada zapisu odnośnie takiego przywileju. Przewiduje natomiast przywilej rodzicielski, jakim jest urlop ojcowski. Może z niego skorzystać każdy pracownik, który został ojcem. Dotyczy to również adopcji.

Kto w ogóle może skorzystać z urlopu na dziecko?

Urlop macierzyński, ojcowski lub tacierzyński jest uprawnieniem osób, które pracują na umowie o pracę. Nie przysługuje więc tym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło. Nie dotyczy również osób będących na urlopie bezpłatnym, ponieważ w tym okresie prawa pracownika są zawieszone.

Jak skorzystać z urlopu tacierzyńskiego?

Warunkiem skorzystania z urlopu tacierzyńskiego jest, by matka dziecka zrezygnowała z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Musi ona jednak spędzić na nim co najmniej 14 tygodni. Pozostała część urlopu może zostać przydzielona ojcu na podstawie złożonego przez niego wniosku.

Ile wolnego otrzyma ojciec na tacierzyńskim?

Ojciec, wybierający się na urlop tacierzyński, otrzyma tyle dni wolnych, ile przewiduje wymiar urlopu macierzyńskiego po odjęciu tego okresu, który wykorzysta matka. W przypadku urodzenia jednego dziecka, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, przy bliźniakach jest to 31 tygodni, przy trojaczkach – 33 tygodnie, a przy czworaczkach – 35 tygodni. Pięcioro dzieci i więcej to urlop macierzyński w wymiarze 37 tygodni. Pamiętając, że kobieta musi spędzić na macierzyńskim przynajmniej 14 tygodni, oznacza to, że ojciec może otrzymać maksymalnie 6, 17, 19, 21 lub 23 tygodnie urlopu tacierzyńskiego.

Jaki wymiar urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski to prawo ojca, które jest niezależne od decyzji pracodawcy – jeśli ojciec spełnia warunki określone przez Kodeks pracy, to musi otrzymać urlop. Urlop ojcowski wynosi dwa tygodnie, przy czym wliczane są do niego weekendy i dni wolne od pracy. Ojciec może podzielić sobie wolne na dwa siedmiodniowe okresy.

Wniosek o urlop ojcowski

Ojciec starający się o urlop ojcowski powinien złożyć odpowiedni wniosek do 24. miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Pismo należy skierować na tydzień przed planowanym pójściem na urlop ojcowski.

Related Posts