Jak pomóc dziecku z ADHD?

Co zrobić jeśli u naszej pociechy zdiagnozowano ADHD? Jak możemy pomóc? Jak zachowywać się względem dziecka w domu, a jakie działania powinni podjąć w szkole nauczyciele?

Bardzo ważne jest zrozumienie, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi nie jest wynikiem złej woli czy lenistwa dziecka.

Nie tylko przed rodzicami, ale również przed nauczycielami stoi duże wyzwanie. W przypadku tego typu zaburzenia wymagane jest szczególnego rodzaju traktowanie ze strony rodziny, wychowawców oraz najbliższego otoczenia.

Potrzeby dzieci z ADHD mogą być bardzo zróżnicowane. Niezbędne jest dopasowanie działań dydaktycznych indywidualnie do każdego dziecka z ADHD. W szkole główny nacisk powinien być położony na regulację zachowania dziecka, dostarczanie mu stymulacji, a także wzmacnianie motywacji (Pfiffner, 1996).

Współpraca rodziców oraz nauczycieli jest niezwykle istotna. W przypadku dzieci z ADHD w bieżącym kontakcie świetnie sprawdza się dzienna karta z raportem dla rodziców, w której wychowawca opisuje zachowanie dziecka w danym dniu. Pozwala to na pochwalenie pociechy w domu lub wymierzenie kary (Pfiffner, 1996).

Oprócz dostosowanych metod w szkole, również po lekcjach powinno zapewnić dziecku z ADHD różne formy pomocy i rozwoju. Przede wszystkim rodzice mogą pracować nad rozwijaniem u pociechy zdolności koncentracji. Sposoby i wskazówki na ten temat zostały szczegółowo opisane w opublikowanym przez nas w maju artykule.

Jeśli metody te okazują się niewystarczające możemy spróbować również innych form pomocy, Jedną z nich są techniki relaksacyjne, takie jak np. często stosowany u dzieci trening autogenny. Przynosi on duże rezultaty zarówno u osób z problemami z koncentracją, jak i nadpobudliwością. Trening ten polega na całkowitym skupieniu się na wykonywanych ćwiczeniach, dzięki czemu dziecko uspokaja się i rozluźnia.

Sesje relaksacyjne prowadzone są zazwyczaj regularnie przez terapeutę w gabinecie oraz przez rodziców w domu. Aby zyskać widoczne rezultaty poprawy koncentracji dziecka niezbędna jest cierpliwość oraz regularność stosowania tego rodzaju technik.

Gdy inne metody zawodzą, aby pomóc dziecku wykorzystuje się również leczenie farmakologiczne (Weyhreter, 2004).

Źródła:

  • Weyhreter, H. (2004). Wspieraj, ale nie pobłażaj. Trudności z koncentracją uwagi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
  • Pfiffner, L. J. (1996). Wszystko o ADHD. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Related Posts