Duomox – co to jest? dawkowanie, zamienniki, ulotka

Spis treści
Co to jest Duomox
Co zawiera Duomox
Jak działa Duomox<
Jak działa Duomox
Wskazania do stosowania Duomox
Przeciwwskazania do stosowania Duomox
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Duomox
Duomox, a ciąża i karmienie piersią
Dawkowanie Duomox
Stosowanie Duomox z innymi lekami
Działania niepożądane leku Duomox
Inne preparaty zawierające główna substancję czynną leku Duomox (zamienniki)

Co to jest Duomox

Duomox to antybiotyk beta-laktamowy. Substancją czynną leku jest amoksycylina. Należy ona do grupy leków określanych jako „penicyliny”. Duomox stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie w różnych częściach ciała. Do stosowania ogólnego. Lek wydawany jest na receptę.

Co zawiera Duomox

Substancją czynną preparatu jest amoksycylina. Jedna tabletka zawiera 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej.
Wykaz substancji pomocniczych:

– celuloza mikrokrystaliczna,
– celuloza dyspersyjna,
– wanilina,
– aromat cytrynowy,
– sacharyna,
– aromat mandarynkowy,
– krospowidon,
– magnezu stearynian.

Amoksycylina jest syntetyczną pochodną kwasu 6 -aminopenicylanowego.

Jak działa Duomox

„Amoksycylina – jest antybiotykiem, półsyntetyczną penicyliną, o strukturze podobnej do ampicyliny. Penicyliny zaliczane są do antybiotyków ß-laktamowych. Mechanizm działania tych antybiotyków polega na blokowaniu jednego z ostatnich etapów biosyntezy ściany komórkowej bakterii, tzw. transpeptydacji, czyli procesu zasieciowania pierwotnej struktury liniowej, dzięki któremu ściana komórkowa bakterii uzyskuje strukturę trwałą. Dzieje się to dzięki podobieństwu budowy antybiotyku i naturalnych substancji wykorzystywanych do budowy ściany komórkowej przez bakterie. Zahamowanie enzymu transpeptydazy, biorącego udział w tym procesie, skutkuje zahamowaniem budowy ściany komórkowej i następnie rozpadem komórki bakteryjne (…)”. Amoksycylina nie działa na szczepy Pseudomonas i Enterobacter wytwarzające beta-laktamazę.

Wskazania do stosowania Duomox

Lek mogą stosować dorośli i dzieci. Wskazany jest do leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę:

 • zapalenia zatok,
 • zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych,
 • zapalenie ucha środkowego,
 • zakażanie dróg moczowych,
 • paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła,
 • zakażenia żołądkowo-jelitowe,
 • rzeżączka,
 • zapalenie oskrzeli,
 • pozaszpitalne zapalenie płuc,
 • odmiecznikowe zapalenie nerek,
 • bezobjawowy bakteriomocz w okresie ciąży,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich,
 • dur brzuszny,
 • dur rzekomy,
 • ropień okołozębowy,
 • zakażenia związane z protezowaniem stawów,
 • borelioza,
 • zapalenie wsierdzia,
 • w celu usunięcia bakterii Helicobacter pylori.

 

Przeciwwskazania do stosowania Duomox

Nie zawsze można stosować ten lek, nawet jeżeli istnieją wskazania do jego przyjmowania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy, np. grupy penicylin, cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów. Szczególnie nie powinny go stosować osoby, u których w przeszłości wystąpiły ciężkie natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Duomox

Niektóre choroby mogą stanowić przeciwwskazania do stosowania tego leku lub o zmiany jego dawkowania. Należy poinformować lekarza jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u nas reakcje nadwrażliwości na inne antybiotyki, czy też na inne leki lub alergeny. Zażywanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, która może prowadzić nawet do śmierci. Ryzyko to jest zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy. W razie jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia. Należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą i skłonnością do uczuleń. Także u osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; to lekarz wtedy dostosuje dawkowanie w zależności od stopnia niewydolności nerek. Zażywanie dużych dawek i niewydolność nerek mogą prowadzić do napadów drgawek. Nie należy stosować preparatu u osób, u których występuje mononukleoza zakaźna lub podejrzewa się jej występowanie. „Podczas leczenia boreliozy (choroba z Lyme), stosowaniu preparatu może towarzyszyć wystąpienie reakcji Jarischa i Herxheimera (zwanej popularnie Herx). Reakcja ta jest częstym skutkiem działania antybiotyku i zwykle ustępuje samoistnie. Objawy mogą obejmować bóle głowy, bóle mięśni, podwyższoną temperaturę, uczucie rozbicia, złe samopoczucie i wysypkę”. Także jeżeli w trakcie leczenia wystąpi biegunka to także tą dolegliwość należy skonsultować z lekarzem. Stosowanie preparatu u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe wymaga regularnej kontroli parametrów krzepnięcia krwi. Również duże stężenie amoksycyliny w moczu może powodować wytrącanie się jej kryształów. Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi. U pacjentów z mononukleozą zakaźną lub białaczką limfatyczną często występuje osutka plamista, której mechanizm powstawania nie polega na typowej
nadwrażliwości na penicyliny. Zauważono, że ługotrwałe stosowanie antybiotyku może niekiedy powodować nadkażenia drobnoustrojami niewrażliwymi na amoksycylinę. Szczególne środki ostrożności należy zachować u dzieci: należy kontrolować czynność nerek, wątroby
oraz parametry hematologiczne. Taką samą ostrożność należy zachować jeżeli lek stosuje się u noworodków i wcześniaków.

Duomox, a ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży nie należy stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli kobieta jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę to należy powiadomić o tym lekarza zanim wypisze receptę. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy w opinii lekarza jest to absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Badania wykazały, że że
amoksycylina nie wywołuje wad rozwojowych ani nie działa szkodliwie na płód.
Amoksycylina przenika do mleka matki. Wpływ amoksycyliny na organizm noworodka jest nieznany. U noworodków karmionych piersią może wystąpić biegunka oraz zakażenie grzybicze jamy ustnej i dlatego może być konieczne przerwanie karmienia piersią. Należy również brać pod uwagę ryzyko reakcji nadwrażliwości. Natomiast nie ma informacji, by lek wpływał na płodność.

Dawkowanie Duomox

Preparat stosuje się doustnie. Należy go zażywać zgodnie z zaleceniem lekarza. Dawkowanie amoksycyliny zależy od wieku, masy ciała czynności nerek pacjenta, od ciężkości i lokalizacji zakażenia oraz od przypuszczalnego lub potwierdzonego patogenu.

  • Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg: od 750 mg do 3 g na dobę w dwóch lub trzech dawkach. W zakażeniach o lekkim lub umiarkowanie ciężkim nasileniu zwykle wystarcza od 5 do 7 dni

leczenia. W zakażeniach paciorkowcowych leczenie należy prowadzić przez przynajmniej 10 dni,

 • Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: zaleca się stosowanie 40 do 90 mg/kg m.c. na dobę w dwóch lub trzech dawkach, nie należy przekraczać dawki i 3 g amoksycyliny na dobę,
 • „U chorych z niewydolnością nerek lekarz zaleci dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min lekarz zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami i zmniejszenie dawki dobowej, zgodnie z niżej przedstawionym schematem”,
 • Ostre zapalenie ucha środkowego: w regionach, gdzie występuje „Streptococcus pneumoniae” o zmniejszonej wrażliwości na penicyliny, należy uwzględnić lokalne zalecenia dotyczące dawkowania,
 • Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg m.c. w pojedynczej dawce przed planowanym zabiegiem chirurgicznym,
 • Angina: 50 mg/kg m.c. na dobę w dwóch dawkach podzielonych,
 • Tabletki Duomox można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletki można połykać w całości, popijając wodą lub przygotować zawiesinę.

Dowiedź się więcej na stronie: https://apteline.pl/duomox-1000-mg-20-tabletek

Stosowanie Duomox z innymi lekami

Lekarza należy poinformować o innych lekach, które zażywamy, nawet te bez recepty. Szczególnie, gdy stosujemy: probenecyd, allopurynol, doustne leki przeciwzakrzepowe, tetracykliny, metotreksat, antykoncepcję hormonalną. Preparat może zmniejszać skuteczność doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, może wydłużyć się czas krwawienia.

Działania niepożądane leku Duomox

Każdy lek może powodować działania niepożądane – w tym Duomox. Często mogą wystąpić: nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, wysypka, utrata łaknienia, świąt, pokrzywka, zaburzenia smaku. Rzadko mogą wystąpić: niedokrwistość hemolityczna, eozynofilia, zapalenie wątroby, wstrząs anafilaktyczny, gorączka polekowa. Do bardzo rzadkich powikłań należy: nadwrażliwości typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne), zawroty głowy, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drgawki, zaburzenia hematologiczne, zahamowanie czynności szpiku kostnego, a także rzekomobłoniaste zapalenie jelit, czarny język włochaty. Podczas leczenia boreliozy (choroba z Lyme), stosowaniu preparatu może towarzyszyć wystąpienie reakcji Jarischa i Herxheimera (zwanej popularnie Herx), której objawy mogą obejmować: bóle głowy, bóle mięśni, podwyższoną temperaturę, uczucie rozbicia, złe samopoczucie i wysypkę. Możliwe jest wystąpienie ostrego zespołu wieńcowego w przebiegu reakcji alergicznej (zespół Kounisa).
Jeżeli wystąpi jakikolwiek objaw niepożądany należy niezwłocznie udać do lekarza.
Po przedawkowaniu produktu mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak: nudności, wymioty, biegunka, objawy te mogą powodować odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej. W razie przedawkowania należy sprowokować wymioty lub wykonać płukanie żołądka, a następnie zażyć węgiel aktywowany i osmotyczne środki przeczyszczające.

Inne preparaty zawierające główna substancję czynną leku Duomox (zamienniki)

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylinę to:

 • Amotaks – tabletki, kapsułki twarde, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej,
 • Amotaks Dis,
 • Hiconcil -kapsułki, proszek do przygotowania zawiesiny,
 • Ospamox – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej,
 • Ospamox 500 mg tabletki powlekane,
 • Ospamox 750 mg tabletki powlekane,
 • Ospamox 1000 mg tabletki powlekane.

Related Posts