Spis treści:
Na jakie podstawie wyliczane jest RRSO?
Czy wyższe RRSO to droższy kredyt?
RRSO może mieć mniejsze znaczenie?RRSO (skrót dla Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowana) jest to wskaźnik pozwalający kredytobiorcy na szybkie porównanie realnych kosztów ofert kredytów i pożyczek. Głównym celem powstania tego wskaźnika jest ochrona kredytobiorców przed podejmowanie pochopnych decyzji finansowych. Wskaźnik RRSO uwzględnia poza oprocentowaniem, również prowizję, obowiązkowe ubezpieczenie, oraz inne opłaty, które pojawią się w trakcie trwania umowy kredytowej.

Prezentowanie RRSO zarówno w reklamach jak i umowach kredytowych/pożyczkowych konsumenckich jest obowiązkowa. Kredytobiorcy często jednak pomimo wysokiego RRSO przykładają największa uwagę do wysokości raty kredytu lub oprocentowaniem nominalnym.
Na jakie podstawie wyliczane jest RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowana (RRSO) powinno uwzględniać wszystkie koszty, które kredytobiorca na pewno poniesie w związku z zawarciem umowy kredytowej, ale nie uwzględnia opłaty dodatkowych tj. opłat za monity związane z opóźnieniem, opłaty za brak minimalnych spłat karty kredytowej, obsługę konta ROR, opłaty za aneksy do umowy (np. karencja w spłacie rat). Kredytodawca wylicza ją dla całego planowanego okresu trwania umowy, sumuje wszystkie pewne koszty znane na dzień oferty lub podpisania umowy i przelicza je dla kwoty realnie udzielonego i wypłaconego kredytu. Wyliczając sumę kosztów kredytu i czas trwania umowy przelicza na oprocentowanie realne tak jakby nie było innych kosztów niż oprocentowanie zakładając, że klient spłaci raty zgodnie z harmonogramem spłat (ani wcześniej ani później).
Czy wyższe RRSO to droższy kredyt?

Jeżeli rozpatrujemy RRSO w okresie całego okresu to wyższa wartość to droższy kredyt. Jeżeli jednak rozpatrujemy w krótkim okresie i na podstawie wysokości raty kredytu to np. na początku okresu spłaty może się okazać, że początkowo droższy kredyt (wyższa rata) w przypadku wyboru rat malejących może mieć niższe RRSO niż oferta kredytu na ten sam okres z tym samym oprocentowaniem, prowizją czy ubezpieczeniem. Wynika to z tego, że na początku spłacamy większą część kapitałową, pomniejszając koszty wynikających z odsetek od kwoty kapitałowej kredytu.
Kiedy RRSO może mieć mniejsze znaczenie?

Przede wszystkim gdy odchodzimy od standardowych zasad spłaty, a na przykład korzystamy z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, ponieważ wtedy część kosztów tj. ubezpieczenie nie będzie płacone przez cały okres i zostanie proporcjonalnie pomniejszone (nie będzie dalej naliczane lub będzie zwrócone). W przypadku kredytu konsumenckiego w przypadku wcześniejszej spłaty można też starać się o proporcjonalny zwrot prowizji od udzielenia kredytu, aczkolwiek często nie jest to takie proste, pomimo art 49. ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim potwierdzonego interpretacją Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego. W związku tym, wartość RRSO może znacząco spaść.

Related Posts