Co to jest pieczęć prewencyjna?

Partnerzy biznesowi, którzy zalegają z płatnościami, to problem niejednego przedsiębiorcy. Na szczęście istnieją skuteczne metody, mające na celu przypomnienie nierzetelnym kontrahentom o konieczności terminowego regulowania zaległych należności. Jedną z nich jest pieczęć prewencyjna, która stanowi pewnego rodzaju komunikat, informujący odbiorcę faktury o ewentualnych konsekwencjach związanych z brakiem płatności w terminie.

Czym jest pieczęć prewencyjna?

Co do zasady pieczęć prewencyjna pomaga w dyscyplinowaniu ociągających się z zapłatą należności kontrahentów. Dzięki niej możliwe jest nie tylko szybsze odzyskanie zaległych należności, ale również sprawienie, że partner biznesowy, który do tej pory wykazywał się nierzetelnością w kwestii regulowania zobowiązań, w przyszłości będzie godny zaufania. Pieczęć prewencyjna w wielu przypadkach staje się również wystarczającym środkiem zapobiegawczym, który może skutecznie ochronić firmę przed potencjalnymi dłużnikami. Ze względu na jej funkcję, pieczęć tą najczęściej umieszcza się na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością. Można ją jednak spotkać także na notach odsetkowych, różnego rodzaju dokumentach stanowiących wezwanie do zapłaty wymaganych wierzytelności, a także pismach potwierdzających wierzytelności. Obecnie oprócz zamieszczania pieczęci prewencyjnej na dokumentach wysyłanych do dłużnika, wiele firm decyduje się na umieszczenie jej wizerunku na stronie internetowej firmy. Dzięki temu można w prosty sposób informować ewentualnych dłużników o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie należności.

Zalety stosowania pieczęci prewencyjnej

Stosowanie pieczęci prewencyjnej może nieść ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców borykających się z problemem nieterminowo płacących kontrahentów. Dzięki niej można nie tylko ograniczyć liczbę przeterminowanych faktur oraz przyśpieszyć regulowanie zobowiązań, ale również zmniejszyć ryzyko konieczności prowadzenia ewentualnych działań windykacyjnych w przyszłości. Pieczęć ta umożliwia również poprawienie, niezwykle ważnej dla ogólnej działalności przedsiębiorstwa, płynności finansowej firmy. Posiadanie pieczęci prewencyjnej może się także przydać w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Będzie ono bowiem odbierane jako takie, które dba o terminowość wszystkich rozliczeń finansowych. Pieczęć prewencyjna daje również komfort prowadzenia działalności gospodarczej. Umieszczanie jej na dokumentach sprzedażowych oraz na stronie internetowej firmy sprawi bowiem, że potencjalni kontrahenci zostaną poinformowani o polityce prowadzenia firmy w stosunku do dłużników.

Related Posts