Czym jest Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (nazywana również: BUR) jest ogólnodostępnym i bezpłatnym portalem internetowym, który zawiera ogłoszenia usług rozwojowych. Jest zarządzana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Na portalu można znaleźć oferty:

 • szkoleń,
 • kursów zawodowych,
 • doradztwa,
 • studiów podyplomowych,
 • coachingu,
 • mentoringu

Szeroka zakres oferowanych usług sprawia, że z Bazy Usług Rozwojowych korzystają firmy i osoby prywatne, którym zależy na rozwoju swoich kompetencji oraz realizacji celów edukacyjnych i biznesowych. Oferty z bazy usług można sfinansować z dofinansowania, które refunduje poniesione koszty lub poprzez tak zwane bony rozwojowe.

Baza Usług Rozwojowych oferuje różnorodne funkcjonalności takie jak:

 • umożliwienie usługodawcom zarejestrowanie się w Krajowym Systemie Usług (KSU), czyli sieci kooperujących ze sobą podmiotów, które dbają o rozwój regionalnej przedsiębiorczości w naszym kraju,
 • zagwarantowanie powszechnego dostępu do informacji dotyczących podmiotów, które zajmują się świadczeniem usług rozwojowych, a także ich oferty; dzięki temu każda zainteresowana osoba oraz przedsiębiorca w efektywny i szybki sposób może wyszukać propozycje dostosowane do swoich potrzeb;
 • umożliwienie użytkownikom zamówienia usługi zgodnej z ich wysokimi oczekiwaniami,
 • wprowadzenie możliwości oceny usług, z których korzystali klienci

Prawidłowe zaplanowanie funkcjonalności oraz kompetencji Bazy Usług Rozwojowych możliwe było dzięki przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele środowisk żywo zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu kształcenia ustawicznego i adaptacyjności przedsiębiorstw.

Jak działa i jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

Z usług, które zamieszczone są w BUR, mogą skorzystać mikro, mali bądź średni przedsiębiorcy (tzw. MMŚP). Każda spełniajaca te kryteria firma może liczyć na dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ruchomiono tak zwany Podmiotowy System Finansowania. Jest to nowy schemat dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które przeznacza się na bezpośrednie wspieranie rozwoju firm i pracowników.
Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania umieszczono w regulacji prawnej pn. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020”. Każdy RPO w sposób indywidualny i specyficzny określa dokładne zasady i procedury dotyczące ubiegania się o środki.

Głównymi założenia Podmiotowych Systemów Finansowania są:

 • wspieranie wyłącznie mikro, małych i średnich przedsiębiorców (duzi przedsiębiorcy nie mogą w żaden sposób skorzystać z tych programów),
 • beneficjent wsparcia w sposób indywidualny podejmuję decyzję o wybraniu konkretnej usługi rozwojowej,
 • system w sposób efektywny umożliwia szybką reakcję na wystąpienie nowych potrzeb wśród odbiorców dzięki uproszczonej ścieżce aplikowania o wsparcie oraz łatwemu rozliczaniu kosztów,
 • zintegrowanie z Bazą Usług Rozwojowych – wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorców ma miejsce wyłącznie spośród ofert, które zostały zamieszczone w Bazie

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF może skorzystać opracowania długofalowego planu rozwoju swojej firmy. PARP prowadzi projekty wsparcia ekspercko – doradczego w tej kwestii. Dzięki uczestnictwu w takim projekcie przedsiębiorca może uzyskać profesjonalną analizę prowadzonej przez siebie działalności oraz otrzymać przygotowany plan rozwoju swojej firmy, aby możliwe było precyzyjne wybranie usługi rozwojowej. To z kolei ma pomoc przedsiębiorcy, aby cele biznesowe zostaną spełnione.

Jak uzyskać dofinansowanie na usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP

Procedura zdobycia dofinansowania (opisano procedurę refundacji, a nie pozyskania bonów rozwojowych):

 1. wybranie oferty szkoleniowej lub doradczej za pośrednictwem strony Bazy Usług Rozwojowych,
 2. wysłanie zgłoszenia na szkolenie/doradztwo poprzez BUR oraz złożenie wniosku o lokalnego operatora,
 3. wydanie decyzji o finansowaniu – Operator projektu zrezerwuje określoną sumę pieniędzy na dofinansowanie szkolenia oraz nadaje przedsiębiorcy numer ID,
 4. zrealizowanie usługi szkoleniowej lub doradczej – firma, która świadczy usługę wystawia fakturę, a następnie uczestnicy szkolenia wypełniają ankiety,
 5. wykonanie rozliczeń – beneficjent przekazuje operatorowi fakturę za wykonaną usługę. Operator sprawdza jej poprawność po czym przekazuje określone środki.

Część województw (małopolskie, śląskim i łódzkim) funkcjonuje w systemie bonowy lub przedpłaty (często nazywane bonami rozwojowymi), który powoduje, iż wkład własny (i/lub ewentualny podatek VAT od usługi) wpłacamy na konto bankowe Operatora regionalnego, a on dokonuje zapłaty za usługę płacąc wkład własny. Pozostałe województwa czyli opolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie czy też zachodniopomorskie stosują się do modelu refundacji za odbyte szkolenia lub doradztwa.

Lista województw, w których można skorzystać z dofinansowanych szkoleń w ramach Bazy Usług Rozwojowych PARP:

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubuskie
 • lubelskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • opolskie
 • podlaskie
 • podkarpackie
 • świętokrzyskie
 • śląskie
 • wielkopolskie
 • warmińsko-mazurskie
 • zachodniopomorskie

Źródła:
https://midero.pl/baza-uslug-rozwojowych-parp-3/
Oficjalna strona internetowa Bazy Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Oficjalna strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – https://www.parp.gov.pl/

Ocena: 5.0/5. na podstawie 1 głosu.
Please wait...

VIQO

Zostaw komentarz